Propozice

Ročníku 2019Stáhnout v PDF

Základní informace

Termín: čtvrtek 11. 4. 2019 – neděle 14. 4. 2019
Místo: cvičiště KK Šlapanice, GPS: 49°10'23.657"N, 16°43'44.079"E
Pořadatel: Kynologický klub Šlapanice ZO 10302 p.s., MSKS z.s., Hřbitovní 504, 664 51 Šlapanice
Pravidla: dle soutěžního řádu dog-trekkingu

Délka trasy, časový limit

dog-trekking LONG - cca 88 km (48 hod)
dog-maraton MID - cca 43 km (24 hod)
SHORT - cca 28 km (8 hod)

MIDu a SHORTu se mohou zúčastnit i závodníci bez psů.

Podmínky účasti

Každý účastník ručí za škody způsobené svým psem. Platné očkování psa proti vzteklině, pes musí být zdravý! Start bude povolen pouze za dodržení všech ustanovení zákona č. 246/1992 Sb. (zákon na ochranu zvířat proti týrání) a č. 77/2004 Sb. v platném znění. Zahraniční účastníci předloží platný pas zvířete v zájmovém chovu.

Přihlášky a startovné

Vyplňte prosím on-line formulář. Přihlášku lze případně zaslat emailem agislapanice@email.cz. Startovné zasílejte složenkou typu A či převodem na účet KK Šlapanice 2023567359/0800, variabilní symbol 2019, do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení psovoda. Zahraniční závodníci platí až na místě.

dog-trekking LONG - 350 Kč (450 Kč platba po uzávěrce)
doprovodná akce dog-maraton MID - 250 Kč (350 Kč platba po uzávěrce)
doprovodná akce SHORT - 200 Kč (250 Kč platba po uzávěrce)

Přihlášení je platné až po zaplacení startovného. Startovné nelze převádět na jiného účastníka. Startovné lze vrátit po domluvě s pořadateli u prezence, příp. zaslat zpět na účet.

Kategorie

pro dog-trekking LONG a doprovodnou akci dog-maraton MID:
DTM 1: muži do 40-ti let včetně
DTW 1: ženy do 35-ti let včetně
DTM 2: muži nad 40 let
DTW 2: ženy nad 35 let

Účastníci LONGu, kteří již překročili věkovou hranici pro zařazení do kategorie DTx 2 se mohou sami rozhodnout, zda budou startovat v kategorii DTx 1 nebo DTx 2. Ve zvolené kategorii však bude nutné startovat celou sezónu 2019, pokud se účastník přihlásí na jiné akci seriálu MČR v roce 2019 do odlišné kategorie, bude z bodování seriálu MČR vyřazen.

Doprovodná akce SHORT: ŽENY, MUŽI

Uzávěrka přihlášek

dog-trekking LONG - 5. 4. 2019
doprovodná akce dog-maraton MID - 5. 4. 2019
doprovodná akce SHORT - 12. 4. 2019

Prezence, veterinární přejímka

dog-trekking LONG - čtvrtek 11. 4. od 19:00 do 21:00 hod.
doprovodná akce dog-maraton MID - pátek 12. 4. od 19:00 do 21:00 hod. (výjimečně i v sobotu 13. 4. od 7:00 do 8:00 hod.)
doprovodná akce SHORT - sobota 13. 4. od 7:00 do 9:00 hod.

Při prezenci budou kontrolovány očkovací průkazy psů, i těch, kteří se budou pohybovat v areálu a závodu se neúčastní. Závodníci obdrží mapu (LONG velikosti A3), itinerář a startovací kartu.

Briefing

Účastníci se při briefingu dozví podrobnosti o trati, bivaku, kontrolních bodech, nouzové tel. číslo apod.

dog-trekking LONG - čtvrtek 11. 4. 2019 přibližně ve 21:00 hod.
doprovodná akce dog-maraton MID - pátek 12. 4. 2019 přibližně ve 21:00 hod.
doprovodná akce SHORT - bez briefingu

Start

dog-trekking LONG - pátek 12. 4. 2019 od 07:00 do 09:00 hod.
doprovodné akce MID - sobota 13. 4. 2019 od 07:00 do 09:00 hod.
doprovodné akce SHORT - sobota 13. 4. 2019 od 07:00 do 10:00 hod.

Závodníci v tomto časovém okně startují v libovolném pořadí v časovém intervalu nejméně 1 minuty, čas startu jim bude vyznačen na startovní kartu. Pro LONG je případně možné startovat kdykoli v pátek či v sobotu, jako čas startu však bude vyznačeno - pátek 12. 4. v 9:00 hod, závodník si tak zkrátí standardní časový limit (do cíle je třeba dorazit nejpozději v neděli 14. 4. v 10:00 hod.). Pokud se tak rozhodnete, uveďte to prosím v přihlášce do poznámky.

Trasa

Povede po turistických značkách a individuálním značení pořadatelů probouzející se jarní přírodou přírodního parku Říčky, Rakoveckého údolí a zamíříme do CHKO Moravský kras. Cestou budete moci obdivovat četné přírodní zajímavosti a kulturní památky.

Mapa

Potřebný výřez obdrží každý závodník při prezenci, příp. dle vlastního uvážení - ShoCart č.52, KČT č. 86.

Kontrolní body

Na trati bude několik kontrolních bodů s kleštičkami, jimiž si závodník do startovací karty označí návštěvu kontrolního bodu. Alespoň na jednom kontrolním bodu bude „živá kontrola“, v tomto místě bude možno doplnit zásoby vody. Náhodné kontroly se zaměří zejména na dodržování zákazu volného pohybu psů v závodě a na kontrolu povinné výbavy.

Povinná výbava

Bude kontrolována na startu a může být kontrolována kdekoli na trati i po příchodu do cíle!

dog-trekking LONG

 • strava a láhev s vodou pro psa/y
 • miska pro psa
 • mapa, itinerář, startovací karta (obdrží účastník při prezenci)
 • lékárnička (1x obvaz hotový, 1x obinadlo elastické, 5x náplast s polštářkem, 1x izotermická fólie)
 • dvě botičky pro každého psa s kterým vyrazí účastník na trať

doprovodná akce dog-maraton MID

 • strava a láhev s vodou pro psa/y
 • miska pro psa
 • mapa, itinerář a startovací karta
 • lékárnička (1x obvaz hotový, 1x obinadlo elastické, 5x náplast s polštářkem, 1x izotermická fólie)
 • dvě botičky pro každého psa s kterým vyrazí účastník na trať
povinná výstroj účastníků závodících bez psa

doprovodná akce SHORT

 • láhev s vodou pro psa/y
 • miska pro psa
 • mapa, itinerář a startovací karta

Doporučená výstroj

Nabitý mobilní telefon, čelová svítilna nebo baterka, v případě bivakování také spací pytel a karimatka. Zahraničním účastníkům doporučujeme uzavřít pojištění léčebných náhrad!

Ubytování

 • ve vlastních stanech nebo pod širákem přímo v areálu KK Šlapanice
 • individuálně v ubytovacích zařízeních v blízkém či vzdálenějším okolí - např. Penzion u Zajíčků nebo Mezi stromy
 • v zatepleném podkroví klubovny - k dispozici je 16 postelí, cena za postel a noc je 100 Kč, pes zdarma, je však nutné mít pro psa vlastní domeček či klec. Do 22 hod budou otevřeny boční dveře pro vstup se psy, později bude k dispozici pouze strmé schodiště. Rezervaci je možné provést v přihlášce (uveďte pro které noci se plánujete v podkroví ubytovat), platbu prosím proveďte společně s platbou startovného (rezervace bude provedena až po zaplacení)

Vyhlášení výsledků

dog-trekking LONG - neděle 14. 4. 2019 po 10:00 hod. (po vyhlášení MIDu)
doprovodná akce dog-maraton MID - neděle 14. 4. 2019 v 10:00 hod.
doprovodná akce SHORT - sobota 13. 4. 2019 v 18:00 hod.
Ceny si budou účastníci přebírat výhradně osobně v době určené pořadatelem. Kdo se vyhlášení nezúčastní, ztrácí nárok na ceny. Vyzvednout či zaslat poštou lze pouze pamětní listy.

Další informace

 • Pes musí být po celou dobu závodu na vodítku (šňůře atp.), volný pohyb psa není možný!
 • Závodníci jsou při dog-trekkingu i doprovodných akcích odkázáni sami na sebe, do závodu vstupují na vlastní nebezpečí.
 • Závodník, který odstoupí z trasy, je o tom povinen informovat pořadatele i v případě vlastního odvozu! Na nouzovém telefonu či osobně v klubovně.
 • Odvoz z trati „funguje vždy v čase 6–22 hod“ - ZDARMA při zranění nebo vážných zdravotních potížích psovoda či jeho psa, za POPLATEK 100-300 Kč na požádání závodníka (dle vzdálenosti).
 • Závodník mladší 15 let se může akce zúčastnit pouze v doprovodu dospělé osoby.
 • Závodníci ve věku 15 - 18 let předloží u prezence písemný souhlas rodičů.
 • Plnění pracovní třídy pro severská plemena (sibiřský husky, aljašský malamut, samojed a grónský pes) bude umožněno, zájemci prosím vepište do přihlašovacího formuláře do pole poznámky, další informace o podmínkách na stránkách Klubu severských psů.
 • Trasa prochází Chráněnou krajinnou oblastí Moravský kras a mnoha maloplošnými rezervacemi, pevně věříme, že ohleduplné chování k přírodě je pro všechny závodníky samozřejmostí.
 • Případné protesty, návrhy diskvalifikace účastníků atp. je nutné nahlásit pořadateli v klubovně nejpozději do 10:00 v neděli 14. 4. 2019.
 • Pro nezávodící psy, které závodníci ponechají v průběhu závodu v areálu KK Šlapanice, musí být zajištěn dozor, který bude při prezenci nahlášen pořadatelům. V areálu bude připraveno 20–30 odkládacích kotců, zájemci se individuálně dohodnou s pořadatelem.
 • Závodníci se mohou těšit na zabíjačkové hody a v sobotu se bude jako již tradičně opékat prasátko!
 • Účastí na závodu souhlasíte s pořizováním zvukového či obrazového záznamu z uvedené akce a s jeho použitím na internetu i v tištěných mediích.

© Michal Straka

Chcete podobný web? Napište mi