Propozice

Ročníku 2024

Základní informace

Termín: čtvrtek 11. 4. 2024 – neděle 14. 4. 2024
Místo: cvičiště KK Šlapanice, GPS: 49°10'23.657"N, 16°43'44.079"E
Pořadatel: Kynologický klub Šlapanice ZO 10302 p.s., MSKS z.s., Hřbitovní 504, 664 51 Šlapanice
Pravidla: dle soutěžního řádu dog-trekkingu

Délka trasy, časový limit

dog-trekking LONG - cca 95 km (48 hod)
DOGMID - cca 48 km (24 hod)
SHORT - cca 28 km (8 hod)

Délky tras se ještě mohou měnit v závislosti na povoleních příslušných orgánů.

Podmínky účasti

Každý účastník ručí za škody způsobené svým psem. Pes musí být očipovaný a musí mít platné očkování proti vzteklině. Pes musí být zdravý! Start bude povolen pouze za dodržení všech ustanovení zákona č. 246/1992 Sb. (zákon na ochranu zvířat proti týrání) a č. 77/2004 Sb. v platném znění. Zahraniční účastníci předloží platný pas zvířete v zájmovém chovu.

Minimální věk psa v kategorii LONG a DOGMID je dle pravidel stanovený na 18. měsíců. Pro kategorii SHORT je minimální věk 12 měsíců.

Přihlášky a startovné

Přihlašování spustíme 1. 2. 2024.
Uzávěrka přihlášek 31.3.2024.
Maximální počet účastníků je 400.

Vyplňte prosím on-line formulář. Startovné zasílejte převodem na účet KK Šlapanice 2023567359/0800, variabilní symbol 42024, do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení psovoda. Pro zahraniční účastníky je IBAN: CZ17 0800 0000 0020 2356 7359 a BIC: GIBACZPX.

dog-trekking LONG - 500 Kč (600 Kč platba po uzávěrce)
DOGMID - 400 Kč (500 Kč platba po uzávěrce)
SHORT - 300 Kč (350 Kč platba po uzávěrce)

Přihlášení je platné až po zaplacení startovného. Startovné je nevratné, po dohodě s pořadatelem je možné jej převést na náhradníka.

Kategorie

Dog-trekking LONG, DOGMID i SHORT
DTW 1: ženy do 35-ti let včetně
DTW 2: ženy nad 35 let
DTM 1: muži do 40-ti let včetně
DTM 2: muži nad 40 let

Účastníci DOGMIDu a LONGu, kteří již překročili věkovou hranici pro zařazení do kategorie DTx 2 se mohou sami rozhodnout, zda budou startovat v kategorii DTx 1 nebo DTx 2. Ve zvolené kategorii však bude nutné startovat celou sezónu, pokud se účastník přihlásí na jiné akci seriálu MČR do odlišné kategorie, bude z bodování seriálu MČR vyřazen.

Prezence, veterinární přejímka

dog-trekking LONG - čtvrtek 11. 4. od 19:00 do 21:00 hod.
DOGMID - pátek 12. 4. od 19:00 do 21:00 hod. (výjimečně i v sobotu 13. 4. od 7:00 do 8:00 hod.)
SHORT - sobota 13. 4. od 7:00 do 9:00 hod.

Při prezenci budou kontrolovány očkovací průkazy psů, i těch, kteří se budou pohybovat v areálu a závodu se neúčastní. Závodníci obdrží mapu (LONG velikosti A3), itinerář a startovací kartu.

Briefing

Účastníci se při briefingu dozví podrobnosti o trati, bivaku, kontrolních bodech, nouzové tel. číslo apod.

dog-trekking LONG - čtvrtek 11. 4. 2024 přibližně ve 21:00 hod.
DOGMID - pátek 12. 4. 2024 přibližně ve 21:00 hod.
doprovodná akce SHORT - bez briefingu

Start

dog-trekking LONG - pátek 12. 4. 2024 od 07:00 do 09:00 hod.
DOGMID - sobota 13. 4. 2024 od 07:00 do 09:00 hod.
doprovodná akce SHORT - sobota 13. 4. 2024 od 07:00 do 10:00 hod.

Závodníci v tomto časovém okně startují v libovolném pořadí v časovém intervalu, který určí pořadatel. Čas startu jim bude vyznačen na startovní kartu. Pro LONG je případně možné startovat kdykoli v pátek či v sobotu, jako čas startu však bude vyznačeno - pátek 12. 4. v 9:00 hod, závodník si tak zkrátí standardní časový limit (do cíle je třeba dorazit nejpozději v neděli 14. 4. v 10:00 hod.). Pokud se tak rozhodnete, uveďte to prosím v přihlášce do poznámky.

Trasa

Bude upřesněna

Kontrolní body

Na trati bude několik kontrolních bodů s kleštičkami, jimiž si závodník do startovací karty označí návštěvu kontrolního bodu. Alespoň na jednom kontrolním bodu bude „živá kontrola“, v tomto místě bude možno doplnit zásoby vody. Náhodné kontroly se zaměří zejména na dodržování zákazu volného pohybu psů v závodě a na kontrolu povinné výbavy.

Povinná výbava

Bude kontrolována na startu a může být kontrolována kdekoli na trati i po příchodu do cíle!

dog-trekking LONG

 • strava a láhev s vodou pro psa/y
 • miska pro psa
 • mapa, itinerář, startovací karta (obdrží účastník při prezenci)
 • lékárnička (1x obvaz hotový, 1x obinadlo elastické, 5x náplast s polštářkem, 1x izotermická fólie)
 • dvě botičky pro každého psa s kterým vyrazí účastník na trať

DOGMID

 • strava a láhev s vodou pro psa/y
 • miska pro psa
 • mapa, itinerář a startovací karta
 • lékárnička (1x obvaz hotový, 1x obinadlo elastické, 5x náplast s polštářkem, 1x izotermická fólie)
 • dvě botičky pro každého psa s kterým vyrazí účastník na trať
povinná výstroj účastníků závodících bez psa

doprovodná akce SHORT

 • láhev s vodou pro psa/y
 • miska pro psa
 • mapa, itinerář a startovací karta

Doporučená výstroj

Nabitý mobilní telefon, čelová svítilna nebo baterka, v případě bivakování také spací pytel a karimatka. Zahraničním účastníkům doporučujeme uzavřít pojištění léčebných náhrad!

Ubytování

 • ve vlastních stanech nebo pod širákem přímo v areálu KK Šlapanice
 • individuálně v ubytovacích zařízeních v blízkém či vzdálenějším okolí - např. Penzion u Zajíčků, Kadlcův mlýn nebo Mezi stromy
 • v zatepleném podkroví klubovny - k dispozici je 16 postelí, cena za postel a noc je 100 Kč, pes zdarma, je však nutné mít pro psa vlastní domeček či klec. Rezervaci je možné provést v přihlášce (uveďte pro které noci se plánujete v podkroví ubytovat), platbu prosím proveďte společně s platbou startovného (rezervace bude provedena až po zaplacení)

Vyhlášení výsledků

dog-trekking LONG - neděle 14. 4. 2024 po 10:00 hod. (po vyhlášení MIDu)
DOGMID - neděle 14. 4. 2024 v 10:00 hod.
doprovodná akce SHORT - sobota 13. 4. 2024 v 16:00 hod.
Ceny si budou účastníci přebírat výhradně osobně v době určené pořadatelem. Kdo se vyhlášení nezúčastní, ztrácí nárok na ceny.

Další informace

 • Pes musí být po celou dobu závodu na vodítku (šňůře atp.), volný pohyb psa není možný!
 • Závodníci jsou při dog-trekkingu i doprovodných akcích odkázáni sami na sebe, do závodu vstupují na vlastní nebezpečí.
 • Závodník, který odstoupí z trasy, je o tom povinen informovat pořadatele i v případě vlastního odvozu! Na nouzovém telefonu či osobně v klubovně.
 • Odvoz z trati „funguje vždy v čase 6–22 hod“ - ZDARMA při zranění nebo vážných zdravotních potížích psovoda či jeho psa, za POPLATEK 100-300 Kč na požádání závodníka (dle vzdálenosti).
 • Závodník mladší 15 let se může akce zúčastnit pouze v doprovodu dospělé osoby.
 • Závodníci ve věku 15 - 18 let předloží u prezence písemný souhlas rodičů.
 • Plnění pracovní třídy pro severská plemena bude umožněno. Informace o podmínkách na stránkách Klubu severských psů. Zajištění přítomnosti zodpovědné osoby z klubu severských psů je povinností závodníka.
 • Trasa prochází Chráněnou krajinnou oblastí Moravský kras a mnoha maloplošnými rezervacemi, pevně věříme, že ohleduplné chování k přírodě je pro všechny závodníky samozřejmostí.
 • Případné protesty, návrhy diskvalifikace účastníků atp. je nutné nahlásit pořadateli v klubovně nejpozději do 10:00 v neděli 14. 4. 2024.
 • Pro nezávodící psy, které závodníci ponechají v průběhu závodu v areálu KK Šlapanice, musí být zajištěn dozor, který bude při prezenci nahlášen pořadatelům. V areálu bude připraveno 20–30 odkládacích kotců, zájemci se individuálně dohodnou s pořadatelem.
 • Účastí na závodu souhlasíte s pořizováním zvukového či obrazového záznamu z uvedené akce a s jeho použitím na internetu i v tištěných mediích.

© Michal Straka

Chcete podobný web? Napište mi